Programes

MÚSICA I ESCENA

Des de la seva creació, el CC ha estat un espai central de referència, i hores d’ara disposa de l’únic espai on poder fer una programació musical i escènica al barri.
El programa es marca com a objectius generals.
• Generar un espai de difusió de música i teatre al barri.
• Posar en valor la feina que ja fan algunes de les entitats del barri en aquests àmbits.
• Aportar propostes i contingut que enriqueixin les pràctiques existents.

ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

La línia principal del centre en aquest àmbit és la difusió, tot i que es poden organitzar eventualment accions de formació. Ens proposem dos nivells:

1. Paret pública. Amb aquest lema volem explicar que no s’exerceix cap filtre ni estilístic ni de contingut, posant per davant de tot el dret de la ciutadania a fer públic el seu treball d’expressió plàstica.
2. Creació contemporània. Posant un èmfasi especial en la fotografia, ha de ser un espai obert als i les joves creadores del barri, la ciutat... i més enllà.

AULA DE CULTURA

Agafant-nos a l'accepció més àmplia de la cultura, el centre cultural és un bon espai per a la formació permanent o continuada, per l'accès a llenguatges artístics, per la millora de la qualitat de vida, per l'aprenentatge de tècniques per a la vida quotidiana, etc.

En aquest àmbit coincideixen propostes pensades i organitzades des de l'equip del centre, amb d'altres propostes sorgides de les entitats, que elles mateixes organitzen i gestionen.

SUPORT A ENTITATS I INICIATIVES CIUTADANES:

El centre cultural s’ofereix també a aquelles entitats, grups i col•lectius que vulguin desenvolupar activitats de caire cultural, ja sigui com a espai de trobada, o per a la realització d’activitats; donant suport logístic o infraestructural o ajudant a la seva difusió.
Centre Cultural Sanfeliu | Carrer Emigrant, 27 | 08906 L'Hospitalet | Tel. 93 403 63 59 | ccultural.sanfeliu@l-h.cat